Konfiguracja modułu wagowego DVP201LC Delta Electronics

Konfiguracja modułu wagowego DVP201LC Delta Electronics

Posted By: Paweł Published: 12/09/2019 Times Read: 222 Comments: 0

Moduł wagowy Delta Electronics DVP201LC  w aplikacji naważarki big bag


Podczas modernizacji naważarki służącej do pakowania materiałów sypkich do worków typu big bag za kluczowy element posłużył nam moduł wagowy Delta Electronics DVP201LC podłączony do sterownika Delta. Musiał on być zamontowany w istniejącej już maszynie którą wyposażono w silos zawieszony na trzech modułach tensometrycznych. Zastosowany przez nas moduł oferuje jeden kanał ważenia, jednak dołączenie wyprowadzeń mostków tensometrycznych do układu prostego sumatora sygnału pozwala traktować je jako  jednolity układ z jedną wartością mierzoną, tj. właściwą wagą silosu z materiałem.


Moduł wagowy DVP201LC pochodzi z linii Delta Slim, dzięki czemu jest on kompatybilny z systemem lewostronnego złącza rozszerzeń wbudowanego we wszystkie sterowniki PLC serii DVP Slim. Pozwoliło to na wpięcie urządzenia do sterownika i dostęp do jego rejestrów pamięci bez dodatkowych przewodów z poziomu programu PLC wykorzystując blok funkcyjny ‘FROM’ w darmowym oprogramowaniu ISPSoft dedykowanym do sterowników Delta Electronics. 


Odczyt danych z mostka tensometrycznego (wagowego) możliwy jest w trybie cztero i sześcioprzewodowym (charakteryzującym się uwzględnianiem wpływu rezystancji przewodów na odczyt). W rozpatrywanym urządzeniu wykorzystany został tryb sześcioprzewodowy   a  pary przewodów zasilających, sensorowych i sygnałowych poprowadzone zostały do sumatora sygnałów z mostków. Rozdzielczość przetwornika to 24bit a dane odczytu zapisywane są w rejestrze 32bit typu DWORD. 


Tags: DVP201LC, moduł wagowy, konfiguracja modułu wagowego DVP201LC, DVP201LC Delta Electronics

Comments

Write Comment

zamknij
Jedno konto - wiele możliwości
Kliknij, aby przeglądać produkty.
Twoja sesja nie wygaśnie. Po przełączeniu sklepu nadal będziesz zalogowany.